Poplatky za odpad a psa v roce 2020

Poplatky za odpad a psa v roce 2020

Složenky na platbu poplatku za odpad a psy bude město rozesílat v červnu.

Připomínáme, že statutární město Frýdek-Místek již 1. dubna v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem rozhodlo o posunutí termínu splatnosti poplatku za psy a odpad o tři měsíce, tedy až do 31. srpna 2020.

Složenky do schránek budou plátcům rozesílány začátkem června.

Místní poplatky lze uhradit:

1) prostřednictvím poštovní poukázky na poště

2) prostřednictvím PORTÁLU OBČANA

3) převodem na bankovní účet města, a to:

  • poplatek za komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100
  • poplatek ze psů: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100

4) v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin:

v budově magistrátu na ul. Radniční 1148 ve Frýdku, v přízemí

v budově magistrátu na ulici Politických obětí v Místku, v přízemí

Poplatek za odpad činí 492 na osobu a rok. Občané nad 70 let budou i nadále platit 252 koruny za rok a děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Poplatek za psa v bytovém domě činí i v tomto roce 1 500 korun na rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 700 korun a v katastru Pánské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 300 korun.

Osoby starší 65 let hradí poplatek za psa ve výši 200 korun. Tuto částku hradí také lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, přičemž tento je jejich jediným zdrojem příjmu, což musí doložit (potvrzením o pobírajícím důchodu).

Nově jsou od poplatku za psa osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek zvýšen o 50%.

Úplné znění obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na webu města https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/pravni-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky

Od |2020-05-15T14:15:06+00:0015. Květen, 2020|