Poplatek za popelnice a psy v roce 2022

Placení poplatku za popelnice a psy

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSY JE 31.5.2022

Výše poplatků:

  • Poplatek za komunální odpad činí 696 Kč na osobu za rok, pro občany nad 70 let 348 Kč na osobu za rok. Děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny.
  • Poplatek za psa v bytovém domě činí 900 Kč za rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 500 Kč za rok a v katastru Pánské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Lysůvky a Skalice 200 Kč za rok.

Osoby starší 65 let hradí poplatek za psa ve výši 200 Kč za rok. Tuto částku hradí také lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, přičemž tento je jejich jediným zdrojem příjmu, což musí doložit potvrzením o pobírajícím důchodu.

Místní poplatky lze uhradit:

  • prostřednictvím PLATEBNÍHO PORTÁLU města, který naleznete na stránkách města www.frydekmistek.cz – portál občana – platební portál (po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)
  • prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které jsou zaregistrovány)
  • převodem na bankovní účet města, a to:
  • odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)
  • pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100 (č. ú. se nemění)

Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B). Pokud tento VS neznáte, bude Vám sdělen správcem poplatku nebo ho naleznete i na platebním portálu města. Kontakty na správce poplatku (oddělení místních poplatků).

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ul. Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478:

Pondělí             9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Úterý               9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin

Středa              9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Čtvrtek            9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin

Pátek               9:00 – 12:15 hodin

  • prostřednictvím poštovní poukázky na poště (vyplní si občan sám)
  • prostřednictvím SIPO
Od |2022-05-02T09:58:23+00:002. Květen, 2022|