Kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie2019-02-20T09:15:15+00:00

Project Description

Kaple se nachází na Dlouhé ulici, v místě, kterým procházeli poutníci od kaple Sv. kříže v Hájku do kostela Navštívení Panny Marie (dnes bazilika minor Panny Marie Frýdecké). Kaple byla postavena okolo roku 1836. Kaple byla opravena v 90. letech.