Kaplička s léčivým pramenem v Hájku

Kaplička s léčivým pramenem v Hájku2019-02-12T08:27:27+00:00

Project Description

V Šípově latinsky psané Knize o farním kostele z roku 1826 čteme: „Co nemohu dále přejít mlžením, je dřevěný kříž umístěný na pozemku patřícímu ke kostelu, v menším lese (Hájek) blízko vesnice, který kdysi před 40 lety dal postavit lesník Michael Hiršheimer. U kříže se nachází studánka s čistou vodou. Tento kříž je již po mnoho let v úctě lidu. A když se o něm rozšířila pověst i na odlehlých místech, mnozí lidé k němu přicházejí vedeni důvěrou a téměř žádný z poutníků mariánského kostela jej neopomene zbožně navštívit. Tato důvěra je založena na četných uzdraveních nemocí a proto zbožný lid přisuzuje sílu léčit vodě ze zdejšího pramene, která je proto všemi čerpána a odnášena.

            Aby byl kříž chráněn před nepřízní počasí a návštěvníkům dopřáno větší pohodlí, bylo třeba zřídit střechu v podobě kaple. To se stalo za hraběte Pražmy…..“

Roku 1786 byl tedy u pramene v Hájku vztyčen kříž lesníkem Michaelem Hiršheimerem. Frýdecký farář hrabě Pražma nechal vztyčit nad křížem stříšku a jeho nástupce K.J. Šíp postavil dřevěnou kapli a vyzdobil ji roku 1796 křížovou cestou. Šípův následník Pavel Prutek dal roku 1840 zhotovit kamennou studni. Generální vikář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, studni opravil a kapli s novým sousoším Kalvarské scény roku 1871 slavnostně posvětil.

Na vrcholu schodiště k pramenu stojí sochy Panny Marie a Spasitele z jemnozrnného pískovce – letopočet postavení soch nelze nalézt, jen vzadu na soše Panny Marie jsou vyryta slova „Za vyprošené zdraví“.

Celoročně je Hájek vyhledávaným místem pro poutníky i pocestné. Tradičně zde každým rokem putuje procesí z Řepišť a Rakovce, o prázdninách přicházejí poutníci z Lipiny.