Památník obětem první a druhé světové války

Památník obětem první a druhé světové války2019-02-15T16:32:38+00:00

Project Description

Památník je situován za školou –  nacházejí se zde  tři různé památníky. Je zde „Pomník obětem první světové války“, který je z pískovce a je na něm zachycen reliéf klečící ženy držící věnec. Na pomníku jsou také umístněny dvě mramorové desky s nápisy, z nichž jedna podává výčet 31 obětí této války z řad lískoveckých občanů.

„Pomník osvobození“ s reliéfem vojáka s kyticí květů a samopalem vznikl v roce 1947, odhalen byl v roce 1949.

Třetí v pořadí je „Památník mučedníků“ znázorňující vězně v koncentračním táboře na drátěném zátarasu. Na kovové desce jsou vyjmenováni zemřelí v koncentračních táborech za druhé světové války se jmény 21 občanů.