Základní škola

Základní škola2019-02-20T09:02:23+00:00

Project Description

Vznik

V Lískovci škola vznikla později než v okolních obcích. Děti docházely do školy buď do Frýdku nebo do Sedlišť. Rozvoj obce přispěl ke stavbě školy v roce 1844 – nejprve se vyučovalo v soukromých domech (čp. 8, čp. 48). Učebny ale nevyhovovaly ani prostorem ani vybavením, a proto obec rozhodla, že postaví vlastní školní budovu. V roce 1859 zakoupila pozemek za 52zl. 45gr (u kostela). A v roce 1860 byla zahájena stavba školy a již v témže roce se ve škole vyučovalo. Vyučovací řečí byla němčina i čeština. Vlivem úřednictva arcivévodských železáren se zvyšoval vliv němčiny, až se nakonec škola v Lískovci stala školou německou. V roce 1879 byla zřízena druhá třída, počet dětí vzrostl na 137 a stávající prostory přestaly vyhovovat. V roce 1883 byla proto provedena nadstavba školy.

Vývoj ve 20. století

V roce 1914 byla škola prohlášena německou a český jazyk byl používán pouze v první a druhé třídě jako dorozumívací jazyk. Po roce 1918 byl ve škole zaveden český vyučovací jazyk a v roce 1919 byla ve škole umístěna knihovna. Lískovecké německé školství se částečně obnovilo po přistěhování Němců z Rotavy a Nýdku – v roce 1932 byly povoleny 3 německé třídy – byla to první menšinová německá škola na Těšínsku.  Německá škola byla umístěna ve staré budově a docházelo do ní přes 100 dětí. Německá škola byla zrušena v roce 1945.

Nová školní budova byla vybudována v roce 1931 jako česká škola –původně byla šestitřídní od roku 1953 pak osmiletá základní škola. Škola byla vystavena za starosty Jana peterka, projektoval ji Ing. Ludvík Juroš a postavil stavitel Antonín Bezděz.

Přejít na web ZŠ Lískovec