Koronavirus – práce s odpady

Jak správně vyhazovat odpad v době koronaviru?

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic nemění. Odpady dále třídí jako doposud. I jim je ale doporučeno pytle s odpadky zavázat.

 

Členové domácností v karanténě nebo domácností s potvrzeným onemocněním COVID-19 musejí zacházet s vyprodukovaným odpadem jinak, než jsou doposud zvyklí.

A to následovně:

  1. Odpad netřiďte – veškerý odpad z domácnosti, to znamená i papír, sklo a plasty, ukládejte společně do plastových odpadkových pytlů o tloušťce minimálně 0,2mm. V případě tenčích odpadkových plastových pytlů je nutné použít dva kusy.
  2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a v místě úvazu postříkejte  dezinfekcí (alespoň Savo, Sanytol,…)
  3. Takto zabalený odpad uložte do černého kontejneru na směsný odpad, v případě domácností v rodinných domech do své popelnice.
  4. Odpad nikdy neukládejte vedle kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo k infikování osob, které odpady svážejí.

 

Samozřejmě i pro ně, tedy pro všechnyplatí zákaz odkládání odpadu vedle popelnice nebo kontejneru, což je všeobecně považováno za založení černé skládky pod pokutou až do 50 000 korun.

Po manipulaci s odpady je nutné umýt si ruce vodou a mýdlem, případně použít dezinfekční gel.

VÝZVA:

V případě, že uvidíte někoho tzv. vybírat popelnice, kontaktujte ihned strážníky městské policie na linku 156.

Osoba, která v popelnicích „přehrabuje“ nebo z ní vybírá odpad se může infikovat a vir dále šířit.

Buďte všímaví ke svému okolí, pomůžete tak nejen sobě, ale i ostatním. V této době je velice nutné udržovat čistotu a co nejvýš dbát na dodržování hygienických pravidel.

Od |2020-03-22T18:25:36+00:0022. Březen, 2020|