Velkoobjemové kontejnery

Velkoobjemové kontejnery budou v Lískovci přistaveny dne

16.9. za výrobnou krůtích výrobků

a dne

24.9. u kulturního domu a u hřbitova.

Kontejnery budou v uvedený den přistaveny nejpozději do 14 hodin a odváženy následující den dopoledne.

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace).

NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad. Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).

Od |2020-09-04T11:57:01+00:004. Září, 2020|