Nebezpečný a velkoobjemový odpad v listopadu 2020

Nebezpečný a velkoobjemový odpad v listopadu 2020

Velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad v listopadu:
Kontejnery na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD budou přistaveny:
4.11. u krůtí výrobny
12.11. u kulturního domu a u hřbitova
 
Kontejnery budou přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného dne, nejpozději do 14:00 hodin, a odváženy budou následující den mezi 06:00 až 12:00 hodinou. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za odkládání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností uložení pokuty
až do výše 50.000 Kč.
Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD (např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace), NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka – sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani biologický odpad (např. větve, tráva).
 
 
 
Sběr NEBEZPEČNÉHO I VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
14.11.
10:00-10:30 u hřiště
10:35-11:05 u kulturního domu
11:10-11:40 točna Hájek
 
Mezi nebezpečný odpad patří např. oleje, zbytky barev a ředitel a jejich obaly, autobaterie, tonery, rozbitá či rozebraná elektronika, lednice
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní – nerozebrané.
 
Od |2020-10-15T08:24:45+00:0015. Říjen, 2020|