Svoz BIO odpadu

Svoz BIO odpadu

Do Lískovce budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na BIO odpad.

V pátek 30. 4. budou kontejnery přistaveny u Hájku, u kulturního domu a u hřbitova, odvezeny budou v pondělí.

Kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu a odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka – sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Městská policie bude provádět kontroly stanovišť.

Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Od |2021-04-07T14:01:06+00:007. Duben, 2021|