Svoz BIO odpadu v říjnu 2022

Svoz BIO odpadu v říjnu 2022

Svoz biologicky rozložitelného odpadu – srpen 2022

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu  ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně místních částí v srpnu 2022

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka, a.s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území statutárního města Frýdku-Místku, harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu v srpnu 2022, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů. V srpnu 2022 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 13 svozových místech, jak je uvedeno v harmonogramu níže. Přistaveny budou v pátek a odváženy budou následující pondělí. Odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu ust. § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner, popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení:              Místo přistavení:

14.10.                                 Lískovec – Hájek

Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)

Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

Lískovec 410 (za výrobnou krůtích výrobků)

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka – sídliště Slezská –vedle areálu stavebnin DEK, ul. Na Příkopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice/lokality vyhrazena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., tel. 558 440 066.

Od |2022-10-10T09:33:49+00:0010. Říjen, 2022|