Dominik

O autorovi Dominik Sobek

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO získal titul bakalář v oboru Informační a komunikační technologie. V současné době studuje magisterský program stejné fakulty.