Knihobudky v Lískovci

Knihobudky v Lískovci2020-05-25T17:06:02+00:00

V Lískovci na autobusové zastávce u školy a u Hájku jsou nainstalované knihobudky.

Knihobudky v Lískovci

Prosíme, dodržujte pravidla pro knihobudky, jsou zde pro nás a záleží jen na nás, jak dlouho a jak dobře budou fungovat.

Pravidla pro knihobudky

  1. Knihu si půjč, přečti a vrať zpět do knihobudky.
  2. Do knihobudky můžeš dát vlastní knihu, kterou už doma nepotřebuješ, uděláš tím druhým radost.
  3. Zacházej s knihami hezky, nenič je.
  4. Ochraňuj knihy i knihobudky, patří všem.
  5. Do knihobudky nepatří knihy hanobící národy, rasy, etnické, nebo jiné skupiny, knihy užívané k politické, nebo jiné propagandě, nebo k reklamě.

Doufáme, že vám knihobudky a jejich obsah budou dělat radost.

OV Lískovec.

http://www.liskovec.info/knihobudky

knihobudky@liskovec.info