Kaplička sv. Antonína Paduánského

Kaplička sv. Antonína Paduánského2019-02-20T08:56:51+00:00

Project Description

Kaple se nachází na okraji Lískovce v části zvané „Odlesí“na hranici s Řepištěmi. Podle místní legendy byla postavena nedaleko místa, kde byli pohřbeni padlí švédští vojáci.

I když její původní vzhled nesl  náznaky baroka, je jisté, že v prvním vojenském mapování z let 1764-1768 kaple (ani jiný sakrální objekt) v této lokalitě není zaznačen. Druhé vojenské mapování z let 1836-1852 už má kapli zaznačenou a blízko ní uveden místní název „Za lesem„.

V  latinském zápisu z roku 1826 o kapli od frýdeckého arcikněze a faráře Josefa Karla Schippa (1751-1836), jenž byl farářem ve Frýdku od roku 1788 až do své smrti v roce 1836 se uvádí:. (Viz Státní okresní archiv Frýdek-Místek, fond Farní úřad Frýdek, inv. č. 112, sign. VIi, s. 272 se píše:  „V Lískovci kaple taktéž zděná ke cti sv. Antonína na poli Skarabelově (fundo Skarabelliano) roku 1811 postavená a mnou, níže podepsaným požehnaná. K její údržbě je intabulován revers z 1. srpna 1811 vázaný na vlastníka Skarabelova pole.“

Jisté tedy je, že kaple vznikla na začátku 19. století. Stavba má čtvercový půdorys, je bíle omítnutá.

Díky péči místních občanů byla provedena v roce 2018 generální oprava kaple.