Kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy2019-02-12T08:28:37+00:00

Project Description

Lískovecký kostel je pozdně barokní stavba s novogotickou věží. Presbytář je s barokním oltářem a dvěmi pseudorenesančními okny.

Nevíme, kdy přesně vznikl v Lískovci kostel, nemáme ani zakládací listinu kostela. Zachovala se ale latinsky psaná listina z 15. června 1617, kdy  Jan Bruntálský z Vrbna, tehdejší majitel frýdeckého panství postoupil patronátní právo vratislavskému biskupovi a jeho nástupcům. Mezi kostely v listině jmenovány je i „ Parochia Fridencencis, cujus Ecclesia principalis S. Ioannis Baptistae dicta et in ipsa Civitate ad plagam Aquilonarem prope muros sita, Filiales vero duae, altera in Suburbio ad plagam meridionalem S. Iodoci, altera in Villa Liskovetz S.S. Apost. Simonis et Iudae…“  Lískovecký kostel je tedy jmenován jako filiální kostel frýdecké farnosti. U tohoto dřevěného kostelíku byla v roce 1626 (nebo 1645) postavena dřevěná zvonička z daru jistého zbožného kupce, dodavatele císařského vojska. Stalo se to v době kdy se tu zdržovalo dánské nebo švédské vojsko.

Kostel byl dřevěný a víme, že na konci 18. století  za faráře Josefa Šípa byl už ve velmi špatném stavu a hrozil zřícením. Bylo tedy rozhodnuto o jeho zboření a v roce 1790 byl vystaven kostel nový.

Kostel byl vystaven z vlastních zdrojů – fundačních prostředků a finanční pomoci farníků –i mnoho prací vykonali samotní farníci. Zvláštním dobrodincem leskoveckého kostela byl prelát Václav kořínek, frýdecký rodák, který věnoval kostelu velký zvon a obdařil kostel dvakrát fundací po 500 florinů.

Projevila se ovšem nesvědomitost stavitele, protože věž ještě před dokončením se začala řítit, protože sloupy, které ji podpíraly byly příliš slabé. Musela být proto odstraněna a znovu postavena na nových sloupech.

Kostel byl posvěcen na svátek Všech svatých v roce 1791.

Věž nového kostela byla původně krytá šindelem a byla nízká, měla podobu zvonu. Roku 1875 byla znovu pokryta a opravena, roku 1887 získala péčí huťmistra a leskoveckého starosty svou nynější neogotickou podobu a hodiny.

V letech 1899-1900 byl kostel znovu pokryt a sepjat železnými nosiči, protože podzemní voda způsobovala ve zdivu trhliny. Byla postavena také nová věžička. Roku 1910 zakoupil rolník Jan Čajanek pro kostel novou kamennou dlažbu. V roce 1927 byl kostel důkladně restaurován.

Staré zvony z roku 1752 a 1753 byly v roce 1916 sňaty a odvezeny do Matzleinsdorfu v Rakousku k roztavení. V roce 1930 byly svěceny nové zvony, v roce 1980 přibyl nový zvon Sv. Barbora.

Varhany byly postaveny firmou Rieger v Krnově v roce 1909, opravovány byly v roce 1977 a 1989 po požáru kostela, kdy byl interiér kostela znovu vymalován.